Bon govern

BÚSTIES D'ÈTICA I INTEGRITAT, I ANTIFRAU

Utilitza aquests canals de comunicació per comunicar conductes d’òrgans, serveis o persones vinculades a la UB que siguin contràries a dret o als principis i les regles ètiques i de bon govern i administració. Les bústies són ANÒNIMES, SEGURES I CONFIDENCIALS.