Com som

El nostre ADN

La Fundació Josep Finestres està convençuda que el principal actiu d’una organització és el capital humà, i per això, considera que les persones que l’integren són el seu bé més preuat. 

Actualment, la Fundació compta amb un equip de més de 100 persones de diferents àrees i especialitats: un equip multidisciplinari del camp de l'atenció al client, l'administració, la gestió, el suport a clínica i recerca, la infermeria, i assistència clínica en l'àmbit de la podologia, la psicologia i l'odontologia. Tots ells: comptables, matemàtics, informàtics, tècnics en manteniment, responsables de compres i magatzem, tècnics de laboratori o de diagnòstic per la imatge, higienistes, infermers, podòlegs, i psicòlegs; que treballen dia a dia perquè la Fundació Josep Finestres sigui, dia a dia, un lloc millor.

Per aconseguir aquesta gran fita que és la millora continua, la fundació aposta per la qualitat i la recerca de l'excel·lència mitjançant la filosofia de la coherència, el sentit comú, la transparència i el treball i dedicació. En conseqüència, la Fundació ha aplicat fórmules i mesures que advoquin justament a què els seus públics (personal, pacients, proveïdors, professors, alumnes, col·laboradors, etc.) se sentin com a casa, se sentin reconeguts i implicats i sentin que formen part d'un projecte comú.

Algunes de les accions que s'han dut a terme per aconseguir aquest ambiciós objectiu han sigut les següents:

Apostem per la formació continuada dels treballadors

La Formació és un element fonamental adreçat als professionals d’una organització per tal de traduir l’increment del coneixement en canvis d’actituds, adquisició de valors i garantia d’una atenció amb alt nivell de qualitat per a la població.

Els canvis constants, les noves tecnologies molt especialment en el món sanitari, empenyen als professionals a formar-se contínuament per poder oferir coneixements, experiència i aspectes tècnics amb la màxima expertesa i qualitat.

Conscients d’això, la Fundació crea anualment un Pla de Formació Continuada pels seus treballadors. Aquest parteix d’una anàlisi previ per, posteriorment, definir la línia estratègica del programa marcat. L’objectiu és que aquesta s’adapti al màxim a les necessitats dels treballadors i de l’entitat, buscant sempre el bé comú.

Conèixer l’opinió de pacients i personal mitjançant enquestes d’opinió

Per tal de conèixer de primera mà les necessitats del seu personal i dels seus pacients, la Fundació duu a terme un pla d’enquestes, un instrument que permet prendre la temperatura exacta en aspectes claus que ajudaran a dibuixar els plans d’actuació de millora futurs per dedicar tots els esforços en la direcció adequada. 

Els resultats d’aquestes enquestes sempre han sigut molt satisfactoris, ja que tots els centres han rebut una nota global d’excel·lent.

Auditories i adaptacions legals

La Fundació Josep Finestres està sotmesa a auditories bianuals per tal d’assegurar la transparència de la seva comptabilitat. Periòdicament es duu a terme una verificació de la situació financera i els resultats obtinguts de l’entitat.

Al Portal de Transparència poden trobar la informació pública referent a l’activitat, les memòries, les retribucions, el personal, els comptes anuals, i moltes altres dades d’interès. 

Una de les obligacions de tota entitat és actualitzar contínuament la seva pràctica per tal d’adaptar-se als nous procediments del marc normatius tenint en compte les noves legislacions europees, nacionals i autonòmiques que es van creant. La Fundació Josep Finestres, conscient que aquesta tasca és bàsica, inverteix recursos a estar actualitzada a totes les escales. Alguns dels nous procediments als quals la fundació ha hagut d’adaptar-se són el nou reglament europeu de protecció de dades, la nova llei de contractació pública, la nova regulació dels comitès d’ètica i investigació amb medicaments i productes sanitaris.