Responsabilitat social corporativa

El nostre compromís amb les persones i amb el medi ambient

Perquè estem convençuts que la forma com et relaciones amb els diferents públics et defineix i perquè no entenem una entitat moderna sense vocació per relacionar-se amb la societat de la forma més responsable possible, la Fundació Josep Finestres adquireix dia a dia un compromís més ferm amb l’entorn. 

Tenim la voluntat d’implicar-nos cada cop més amb les causes solidàries de la societat, el medi ambient i la comunitat, tot aplicant mesures envers les necessitats dels nostres grups d’interès, més enllà del que estableix la legislació vigent. 

Com a membre responsable de la societat, hem posat en pràctica la responsabilitat social corporativa duent a terme algunes accions orientades al bon govern, la transparència, l’acció social i laboral, la cura del medi ambient, i l’aposta pels codis ètics, entre d’altres. 

  • Apostem pel comportament ètic i per una política d’igualtat d’oportunitats sense exercir discriminació de cap tipus. Fomentem la implicació i la participació dels seus professionals en grups de millora per a treballar d’una forma conjunta amb aquest objectiu. 
  • Vetllem per potenciar l’aprenentatge continu dels nostres professionals i establim uns criteris equitatius, justos i que formin al personal en totes les competències per poder desenvolupar les seves funcions d’una forma excel·lent i segura. 
  • Vetllem per la salut del personal que forma part de la Fundació i dels seus centres i treballem com a empresa socialment responsable encaminant les nostres activitats a reduir i evitar els possibles riscos en matèria de seguretat i evitar accidents relacionats amb la salut al lloc de treball. 
  • Treballem per gestionar els residus de la forma més responsable possible, per tal d’eliminar al màxim el grau d’impacte ecològic i treballar responsablement per un planeta saludable. En aquesta línia, la Fundació Josep Finestres va iniciar el 2012 un projecte de digitalització i informatització de la història clínica, per tal de disminuir el consum de paper en els seus centres, així com la utilització de papers reciclats, la filosofia de la reutilització, la promoció de campanyes internes per informar i fomentar l’ús responsable dels recursos, etc. 
  • En l'àmbit social, la Fundació disposa de programes socials per donar servei a la ciutadana, especialment a les persones més desfavorides. Ho fem mitjançant la creació de convenis i acords amb entitats públiques, centres socials i ONG’s amb l’objectiu de perseguir el benestar de la població. 

Algunes de les accions socials i entitats amb les quals col·laborem són:

Clínica Torre Baró Universitat de Barcelona

Centre dedicat a l'assistència Odontològica i Podològica per a persones en risc d'exclusió social, situat al districte de Nou Barris (Barcelona). Serveis Social de l'Ajuntament de Barcelona prioritza i autoritza l'atenció al centre atenent a les necessitats i el perfil socioeconòmic dels sol·licitants.