Estructura organitzativa

Membres de la Junta de Patronat i Organigrama

La Fundació Josep Finestres, com a membre del grup UB, ha de presentar bianualment els resultats generals i específics de l’activitat dels seus centres a la Junta de Patronat, un òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació format per un conjunt de personalitats dins del grup UB, que assumeixen aquesta tasca. Actualment, la seva composició és la següent:

Òrgans de Govern

President

Excm. i Magfc. Dr. Joan Guàrdia Olmos

Rector de la Universitat de Barcelona

Vicepresident primer

Sr. Joan Corominas Guerin

President Consell Social de la Universitat de Barcelona

Secretària

Dra. Marina Solé Català

Secretària General de la Universitat de Barcelona

Vocals

Dra. Pilar Delgado Hito

Vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat

Sr. Francesc Boadas Pallarés

Vocal del Consell Social de la Universitat de Barcelona

Dra. Núria Aymerich Rocavert

Vocal del Consell Social de la Universitat de Barcelona

Dr. Antonio Solanas Pérez

Degà de la Facultat de Psicologia UB

Dra. Maria Cristina Sanz López

Directora de l’Agència de Postgrau UB

Sra. Olga Lanau Rami

Directora General del Grup UB

Dr. Antoni Jesús Zalacaín Vicuña

Director de la Unitat de Formació i Recerca de Podologia

Dr. Antoni Trilla García

Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Sr. Miquel Amorós i March

Secretari del Consell Social de la Universitat de Barcelona

Sr. Ernest Abadal Falgeras

Vicerector Adjunt al Rector i de Personal Docent i Investigador

Dr. Josep Maria Ustrell i Torrent

Vicedegà d'Odontologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Organigrama General de la Fundació Josep Finestres

Organigrama Direcció Econòmica de la Fundació Josep Finestres

Organigrama Infermeria de la Fundació Josep Finestres