Estructura organitzativa

Membres de la Junta de Patronat i Organigrama

La Fundació Josep Finestres, com a membre del grup UB, ha de presentar bianualment els resultats generals i específics de l’activitat dels seus centres a la Junta de Patronat, un òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació format per un conjunt de personalitats dins del grup UB, que assumeixen aquesta tasca. Actualment, la seva composició és la següent:

Òrgans de Govern

President

Excm. i Magfc. Dr. Joan Elias i García

Rector de la Universitat de Barcelona

Vicepresident primer

Sr. Joan Corominas Guerin

President Consell Social de la Universitat de Barcelona

Vicepresident segon

Dr. Oriol Escardibul Ferrà

Gerent de la Universitat de Barcelona

Secretària

Dra. María Belén Noguera de la Muela

Secretària General de la Universitat de Barcelona

Vocals

Dr. Josep Batista i Trobalón

Vicerector de Personal Docent Investigador UB

Dr. Francesc Boada Pallerés

Membre del Consell Social UB

Dra. Amelia Díaz Álvarez

Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica UB

Dr. Vicente Lozano de Luaces

Metge estomatòleg

Dra. Virginia Novel Martí

Professora emèrita Escola de Podologia UB

Dra. María Palacín Lois

Delegada del rector per a afers de comunicació i interacció social

Dra. Cristina Sanz López

Directora de l’Agència de Postgrau UB

Dra. Sílvia Sánchez González

Doctora en farmacologia clínica

Sra. Núria Aymerich Rocavert

Membre Consell Social UB

Organigrama General de la Fundació Josep Finestres