Comitè d’Ètica i Investigació amb Medicaments

Comitè d’Ètica i Investigació amb Medicaments de l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona

El Comitè d’Ètica i Investigació amb Medicaments de l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona, d’ara endavant, CEIm HOUB, és un organisme independent format per professionals sanitaris i no sanitaris, que tenen l’objectiu de vetllar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels éssers humans que participin en un assaig clínic o a un projecte d’investigació, així com oferir-ne garantia pública. Els membres del comitè també han d’avaluar la correcció metodològica, ètica i legal dels protocols i fer el seguiment dels estudis que es realitzen al nostre centre. 

Segons el nou Reial Decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, els comitès d’ètica d’investigació amb medicaments han d’estar compostos per un mínim de deu membres, entre els que figurarà: 

 • Un membre llec que representi els interessos dels pacients, aliè a la investigació biomèdica i a l’assistència clínica i que no ha de treballar en una institució sanitària.
 • Entre tres i set metges o metgesses amb tasca assistencial que, ateses les característiques de l’HOUB i dels centres adscrits podran ser metges estomatòlegs o metgesses estomatòlogues, odontòlegs o odontòlogues i podòlegs o podòlogues.
 • Un especialista en farmacologia clínica.
 • Un farmacèutic o farmacèutica d’hospital.
 • Un farmacèutic o farmacèutica d’atenció primària.
 • Un diplomat o diplomada o graduat o graduada en infermeria.
 • Un membre de la comissió d’Investigació i un membre del comitè d’ètica assistencial, si aquestes comissions existeixen en el Centre.
 • Al menys dos membres aliens a les professions sanitàries un o una dels quals haurà d’ésser llicenciat o llicenciada o graduat o graduada en dret.
 • Com a mínim un dels seus membres ha de tenir formació acreditada en bioètica.

Algunes de les característiques que han de complir els membres d’un comitè són, entre d’altres:

 • La pertinença a un CEIm és incompatible amb interessos derivats de fabricació i venda de medicaments o productes sanitaris.
 • Els membres han de garantir confidencialitat de la informació  i hauran de fer  pública la declaració de conflicte d’interès.
 • El membre que tingui alguna relació amb un dels estudis plantejats, haurà de sortir de la reunió.
 • Tots els membres tenen vot d’igual valor.
 • Els membres no poden rebre remuneració econòmica.
 • Han d’assegurar periodicitat en les reunions, elaboració d’actes.
 • Han de conservar la documentació durant mínim 3 anys des de la finalització de l’estudi.

El CEIm HOUB té com a àmbit d’actuació principal a l’Hospital Odontològic UB, l’Hospital Podològic UB, tot i que també compta amb la presència d’altres consultoris odontològics.

 

Per a accedir a més informació sobre la legislació vigent:

BOE, Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, els comités d'ètica de la investigació amb medicaments i el Registre Espanyol d'Estudis Clínics: https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/24/pdfs/BOE-A-2015-14082.pdf

 

La composició actual dels membres del CEIm HOUB és la següent:

Presidència:

Dra. Àngels Sànchez

Vicepresidència:

Dra. Isabel Martínez

Secretària:

Sra. Roser Bisbal

Vocals:             

Dr. Eduard Claver 

Sr. Jordi Albella

Dra. Marina Balanzó 

Dr. José López 

Dr. Juan José Ferro 

Dra. Montserrat Rigau

Dra. Elisabet Leiva

Sr. Sergio Lozano

Dra. Laura Pérez

Dr. Xavier Pintó

Dra. Elena de Planell

Sr. Guillem Reig

 

Els i les investigadors/es que vulguin presentar un protocol al CEIm HOUB, hauran de presentar tota la documentació que es detalla al document “Relació de documentació a presentar al CEIm HOUB per a sol·licitar l’avaluació d’un assaig clínic amb medicaments o productes sanitaris, un estudi observacional o un projecte d’investigació”, per correu electrònic, tal i com es detalla a continuació:

 

Termini i condicions:

 • S’avaluaran els protocols que s’hagin entregat amb un mínim de 9 dies naturals abans de la celebració de la reunió del CEIm HOUB.
 • Habitualment, les reunions ordinàries del CEIm HOUB es duen a terme l’últim dimarts de cada mes, exceptuant els mesos de juliol i desembre, que poden patir variacions.
 • El comitè no es reunirà durant el mes d’agost.
 • Caldrà presentar la documentació (tant primeres versions com resposta a aclariments) en format PDF, a l'adreça de correu electrònic: ceic.hospitalodontologic@ub.edu
 • Disposen d’alguns dels documents tipus de l’Hospital Odontològic UB, requerits pel CEIm HOUB, en format word a continuació.
 • Poden adreçar qualsevol consulta al correu electrònic: ceic.hospitalodontologic@ub.edu, o trucar al 93 264 05 84 (administració).

 

Taxes pels projectes d’investigació amb promotor extern al CEIm HOUB

 

Tipus d’estudi

Promotor intern (aliè a la industria)

Promotor extern (industria)

Assajos clínics amb medicaments o productes sanitaris.

 

0€

1.500€ (sense IVA)

Estudis postautorització, observacionals, projectes d’investigació.

 

0€

1.000€ (sense IVA)

 

Esmenes rellevants

 

 

0€

 

 

250€ (sense IVA)

 

 

Esmenes no rellevants.

 

 

0€

 

 

100€ (sense IVA)

 

 

Les dates previstes per les reunions ordinàries del CEIm HOUB de l'any 2023 són:

 • 31 de gener de 2023 (data límit per enviar la documentació: 22/1/23 a les 23:59h)
 • 14 de febrer de 2023 (data límit per enviar la documentació: 5/2/23 a les 23:59h)
 • 28 de febrer de 2023 (data límit per enviar la documentació: 19/2/23 a les 23:59h)
 • 28 de març de 2023 (data límit per enviar la documentació: 19/3/23 a les 23:59h)
 • 25 d'abril de 2023  (data límit per enviar la documentació: 16/4/23 a les 23:59h)
 • 30 de maig de 2023 (data límit per enviar la documentació: 21/5/23 a les 23:59h)
 • 27 de juny de 2023 (data límit per enviar la documentació: 18/6/23 a les 23:59h)
 • 25 de juliol de 2023 (data límit per enviar la documentació: 16/7/23 a les 23:59h)
 • 26 de septembre de 2023 (data límit per enviar la documentació: 17/9/23 a les 23:59h)
 • 31 d'octubre de 2023 (data límit per enviar la documentació: 22/10/23 a les 23:59h)
 • 28 de novembre de 2023 (data límit per enviar la documentació: 19/11/23 a les 23:59h)
 • 19 de decembre de 2023 (data límit per enviar la documentació: 10/12/23 a les 23:59h)

Per tal de dur a terme el seguiment dels protocols aprovats, i segons indicacions de la Direcció d’Ordenació i Regulació Sanitària, caldrà que, 6 mesos després de la data d'aprovació del protocol, els/les investigadors/es principals, facin arribar un correu a: ceic.hospitalodontologic@ub.edu indicant l’estat del protocol; finalitzat, abandonat o publicat. En cas de publicació, caldrà aportar el número de referència. 

Àmbit d'actuació CEIm HOUB

Centres sanitaris de l’àmbit d’actuació del CEIm HOUB:

 

 • Hospital Odontològic Universitat de Barcelona

 

 • Hospital Podològic Universitat de Barcelona

 

 • + Salut Dental

 

 • Clínica Dental Arnabat i Artes

 

 • Clínica Dental Arnabat i Artes

 

 • Clínica Dental Ayuso

 

 • Clínica Dental Dr. Eduardo Chimenos Küstner

 

 • Clínica Dental Enric de Clemente Sala – Dra. Eugenia Rodriguez

 

 • Clínica Dental Rosselló i Camps

 

 • Clínica Dental T.J. Escuin

 

 • Centre Mèdic Dental (abans es deia CMD López Ayuso SLP)

 

 • Consultori Dental Dr. Boj

 

 • Dental Esthetic BCN

 

 • Mitdental SLP

 

 • Orthodent Molins, S.C.P.

 

 • Vidal Dentistes

 

 • Dental Forero, SLP

 

Centres no sanitaris de l’àmbit d’actuació del CEIm HOUB:

 

 • UFR ODONTOLOGIA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Relació de protocols aprovats pel CEIm HOUB al 2021

Reunió i data Protocol aprovat Àrea promotor/a Clínica on es duu a terme estudi
Reunió 1-2021 -  26/1/21 7-2021 Cirugía Bucal OCTAVI CAMPS FONT HOUB
Reunió 1-2021 -  26/1/21 38-2020  Preventiva  ISABEL MARTINEZ LIZAN  HOUB
Reunió 1-2021 -  26/1/21 46-2020  Operatòria dnetal SEBASTIANA ARROYO BOTE UFR ODONTOLOGIA UB
Reunió 1-2021 -  26/1/21 49-2020  Medicina Bucal SARA QUILES DIAZ UFR ODONTOLOGIA UB
Reunió 2-2021 - 23/2/21 3-2021 Cirugía Bucal JOSE LOPEZ LOPEZ HOUB
Reunió 2-2021 - 23/2/21 6-2021 Medicina Bucal ROSA VILLAFAFILA FERRERO ON LINE
Reunió 2-2021 - 23/2/21 45-2020 Cirugía Bucal EDUARD VALMASEDA CASTELLON  HOUB
Reunió 2-2021 - 23/2/21 47-2020 Ortodoncia  MERITXELL SANCHEZ MOLINS HOUB 
Reunió 2-2021 - 23/2/21 42-2020 endodòncia i operatòria dental ISABEL MARTINEZ LIZAN  HOUB
Reunió 3-2021 - 23/3/21 9-2021 Ortodoncia NUNO GUSTAVO CORREIA DE OLIVEIRA HOUB
Reunió 3-2021 - 23/3/21 10-2021 Prótesis Dental JOAQUIM NOREGAS BAYONA UFR ODONTOLOGIA UB
Reunió 3-2021 - 23/3/21 2-2021 Cirugía Bucal JOSE LOPEZ LOPEZ HOUB
Reunió 3-2021 - 23/3/21 5-2021 Medicina Bucal ROBERT GARCIA LOPEZ UFR ODONTOLOGIA UB
Reunió 3-2021 - 23/3/21 48-2020 Radiologia ALBERT ESTRUGO DEVESA HOUB
Reunió 3-2021 - 23/3/21 50-2020 Medicina Bucal LAIA ADAM PRAT HOUB I UFR ODONTOLOGIA UB
Reunió 4-2021 - 27/4/21 1-2021 Ortodoncia VALENTIN JAVIER GARCIA GARCIA HOUB
Reunió 4-2021 - 27/4/21 4-2021 Prótesis Dental JORDI MARTINEZ GOMIS HOUB
Reunió 4-2021 - 27/4/21 8-2021 Endodoncia y Operatòria Dental PIEDAD SOLDADO CAÑADAS UFR ODONTOLOGIA UB
Reunió 4-2021 - 27/4/21 11-2021 Prótesis Dental RAUL AYUSO MONTERO CLINICA DENTAL DR.AYUSO
Reunió 4-2021 - 27/4/21 12-2021 Prótesis Dental RAUL AYUSO MONTERO CLINICA DENTAL DR.AYUSO
Reunió 4-2021 - 27/4/21 44-2019 Cirugía Bucal CRISTOH H.MMERLE HOUB
Reunió 5-2021 - 25/5/21 14-2021 Ortodoncia FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CUESTA HOUB
Reunió 5-2021 - 25/5/21 21-2018 Medicina Bucal MONTSERRAT MERCADE BELLIDO HOUB I UFR ODONTOLOGIA UB
Reunió 5-2021 - 25/5/21 33-2020 Prótesis Dental CARLES SUBIRÀ PIFARRÉ HOUB
Reunió 6-2021 - 29/6/21 32-2021 Ortodoncia MONTSERRAT PUIGPINOS SARONELLAS HOUB
Reunió 6-2021 - 29/6/21 15-2021 Cirugía Bucal ISABEL MARTINEZ LIZAN  HOUB
Reunió 6-2021 - 29/6/21 17-2021 Prótesis Dental CARLOS MORENO SORIANO  HOUB 
Reunió 6-2021 - 29/6/21 18-2021 Cirugía Bucal EDUARD VALMASEDA CASTELLON  HOUB
Reunió 6-2021 - 29/6/21 19-2021 Odontología Preventiva y Comunitaria ISABEL MARTINEZ LIZAN  HOUB
Reunió 6-2021 - 29/6/21 22-2021 Medicina Bucal TANYA VALERIA PEREIRA RIVEROS HOUB
Reunió 6-2021 - 29/6/21 23-2021 Cirugía Bucal CARLES SUBIRÀ PIFARRÉ HOUB
Reunió 6-2021 - 29/6/21 24-2021 Ortodoncia JOSEP MARIA USTRELL I TORRENT HOUB
Reunió 7-2021 - 27/7/21 26-2021 Ortodoncia NUNO CORREIA D'OLIVEIRA HOUB
Reunió 7-2021 - 27/7/21 29-2021 Prótesis Dental CARLES SUBIRÀ PIFARRÉ HOUB
Reunió 7-2021 - 27/7/21 31-2021 Ortodoncia MARTHA TORRES CARVAJAL HOUB
Reunió 7-2021 - 27/7/21 32-2020 Cirurgia bucal EDUARD VALMASEDA CASTELLON  HOUB
Reunió 8-2021 - 28/9/21 16-2021 Prótesis Dental ESTHER BERASTEGUI JIMENEZ HOUB I UFR ODONTOLOGIA UB
Reunió 8-2021 - 28/9/21 20-2021 Cirugía Bucal FERNANDA GALINOVIC i ENRIC JANE SALAS HOUB
Reunió 8-2021 - 28/9/21 21-2021 Ortodoncia MONTSERRAT PUIGPINOS SARONELLAS HOUB
Reunió 8-2021 - 28/9/21 27-2021 Ortodoncia MERITXELL SANCHEZ MOLINS HOUB
Reunió 8-2021 - 28/9/21 28-2021 Ortodoncia NUNO CORREIA D'OLIVEIRA HOUB
Reunió 8-2021 - 28/9/21 33-2021 Odontología Preventiva y Comunitaria MIGUEL VIÑAS CIORDIA UFR ODONTOLOGIA UB
Reunió 8-2021 - 28/9/21 34-2021 Cirugía Bucal JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ HOUB
Reunió 8-2021 - 28/9/21 35-2021 Prótesis Dental RAUL AYUSO MONTERO HOUB I UFR ODONTOLOGIA UB
Reunió 8-2021 - 28/9/21 36-2021 Periodoncia MARTHA TORRES CARVAJAL HOUB
Reunió 8-2021 - 28/9/21 37-2021 Endodoncia y Operatoria Dental MARTHA TORRES CARVAJAL HOUB
Reunió 9-2021 - 26/10/21 39-2021 Prótesis Dental JORDI MARTÍNEZ GOMIS HOUB
Reunió 9-2021 - 26/10/21 40-2021 Medicina Bucal ANDREA RUBIO PÉREZ HOUB
Reunió 9-2021 - 26/10/21 41-2021 Prótesis Dental TOMAS J. ESCUIN HENAR HOUB
Reunió 9-2021 - 26/10/21 40/2020 Prótesis Dental SERGIO GARCIA BELLOSTA HOUB
Reunió 9-2021 - 26/10/21 44-2021 Prótesis Dental JORDI MARTÍNEZ GOMIS HOUB
Reunió 10-2021 - 30/11/21 25-2021 podologia ERNES DÍAZ MIRALLES HPUB
Reunió 10-2021 - 30/11/21 42-2021 Medicina Bucal MONTSERRAT MERCADE BELLIDO HOUB
Reunió 10-2021 - 30/11/21 30-2021 Ortodoncia XAVIER CASAS ESTIVALES HOUB
Reunió 12/2021 -21/12/21 56-2021 Ortodoncia NUNO CORREIA D'OLIVEIRA HOUB
Reunió 12/2021 -21/12/21 62-2021 Cirugía Bucal UNITHER PHARMACEUTICALS HOUB
Reunió 12/2021 -21/12/21 50-2021 Ortodoncia MARIA MONTSERRAT RIGAU GAY HOUB
Reunió 12/2021 -21/12/21 51-2021 Cirugía Bucal COSME GAY ESCODA HOUB