La Fundació Josep Finestres

Compromís i excel·lència amb l'assistència, la docència i la recerca

La Fundació Josep Finestres és una fundació sense ànim de lucre que forma part del Grup UB. El principal encàrrec de la Fundació Josep Finestres és oferir docència clínica de qualitat als futurs professionals i la formació continuada als que ja ho són, mitjançant l’assistència i prestació de serveis sanitaris i socials sempre orientada als pacients i a la recerca científica en l’àmbit de les Ciències de la Salut.

La nostra dedicació se centra a promoure, organitzar i gestionar clíniques, centres, serveis o unitats hospitalàries, adreçats a desenvolupar activitats de prestació de serveis d’assistència i de suport en els àmbits vinculats a les Ciències de la Salut, concretament de la Psicologia, l’Odontologia, la Podologia i la Infermeria.

Gran part de la nostra activitat està dedicada a la gestió integral de l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona i de l’Hospital Podològic Universitat de Barcelona, hospitals monogràfics on els alumnes d’Odontologia i Podologia de la Universitat de Barcelona, ja sigui de grau, postgrau, màster o formació continuada, realitzen les seves pràctiques clíniques sota la tutela i supervisió del professorat de la universitat.

La nostra missió

Tenim com a missió la docència clínica de qualitat dels futurs professionals i la formació continuada dels que ja ho són. Volem formar professionals que responguin a les demandes socials de la societat mitjançant l’adquisició de coneixements, habilitats, actituds i competències que els capacitin per a l’exercici de la professió de manera ètica, eficaç i segura. 

Busquem l’excel·lència en la prestació de serveis sanitaris i socials, orientada als pacients i a la recerca científica en l’àmbit de les Ciències de la Salut, utilitzant l’eficiència en els avenços del coneixement i la tecnologia. 

Volem ser agents innovadors del panorama actual en matèria de recerca, docència i assistència i per fer-ho ens nodrim d’un equip de professionals, especialitzats en els seus camps, que aporten el valor afegit de la seva expertesa, del coneixement en continua actualització i d’un tracte humà i proper.

 

Visió

Volem ser una institució del Grup UB de prestigi i referència, compromesa amb la societat, l’assistència sanitària i social, la docència clínica i la recerca en l’àmbit de les Ciències de la Salut.

Els nostres valors

  • Partim de La Integritat, com a modus operandi, desenvolupant un comportament ètic i revisant, actualitzant i complint els requisits legals marcats.
  • Fomentem El Respecte mutu entre els professionals i amb els ciutadans.
  • Perseguim L’Excel·lència i Humanitat dels professionals, principal actiu de la Fundació.
  • Concentrem El Coneixement i l’Expertesa dels nostres professionals.
  • Busquem La Millora Contínua en tot allò que fem.
  • Promovem L’Eficiència en la prestació de serveis.
  • Contribuïm activament a la millora social, econòmica i ambiental de l’entorn mitjançant La Responsabilitat Social.

Sobre la Fundació

Història
Trenta anys dedicats a la gestió i promoció sanitària
Codi ètic
Els principis generals del Codi ètic de la Fundació Josep Finestres
Responsabilitat Social Corporativa
El nostre compromís amb les persones i amb el medi ambient