Acreditació

... dels nostres centres

Tots els centres que gestiona la Fundació han estat acreditats com a centres sanitaris pel Departament de Salut des de la seva constitució, i han anat actualitzant les certificacions per adequar-les a les modificacions i ampliacions que ha patit la seva cartera de serveis.

Aquests centres són:

  • Hospital Odontològic Universitat de Barcelona (antigament Clínica Odontològica Universitat de Barcelona)
  • Hospital Podològic Universitat de Barcelona (antigament Clínica Podològica Universitat de Barcelona)
  • Clínica Psicològica Universitat de Barcelona 
  • Clínica Torre Baró Universitat de Barcelona 

... de les nostres investigacions

La Fundació Josep Finestres té un Comitè d'Ètica per tal de supervisar la metodologia dels estudis i investigacions que es realitzen sota la tutela de la Institució.

El comitè va ser constituït i acreditat per primer cop el Febrer de 1990 amb l'antic nom Comitè d'Ètica en Investigació Científica (CEIC). Aquest ha anat actualitzant-se amb els canvis legislatius. L’última acreditació de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya data de l'abril de 2018, i fa adoptar a aquest órgan el nou nom de Comitè d'Ètica d'Investigació amb medicaments (CEIm) Hospital Odontològic Universitat de Barcelona.

... de les nostres webs

La web de la Fundació Josep Finestres està acreditada amb el segell de confiança i qualitat del Col·legi de Metges de Barcelona, anomenant 'Web mèdica acreditada', des del 2016.

Web Mèdica Acreditada (WMA) té com a objectiu millorar la qualitat de la informació sanitària a Internet i, per això, basa l'acreditació de les webs amb informació mèdica en els Principis de Bones Pràctiques, uns principis adherits al codi de Deontologia del CoMB. Tanmateix, per aconseguir el distintiu, la web sempre han de comptar amb responsables o col·laboradors metges.

El programa de certificació indexa les nostres pàgines a un índex de webs mèdiques acreditades per a cerques especialitzades a través de WMA Google Search. 

A més, resulta una de les certificacions de les més reconegudes pels usuaris segons un estudi realitzat per Health On the Net Foundation (HONcode).

 

Les webs dels centres que gestiona la Fundació també disposen d'aquesta certificació. A més, la Web de l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona compta també amb el segell 'Web Dental Acreditada' (WDA) que ofereix el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) des de 2020.