Avís legal

 1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’entitat titular de domini web és FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP FINESTRES (en endavant, “la Fundació”), del grup Universitat de Barcelona (UB) amb CIF G-59.418.202, i domicili a aquests efectes en Feixa Llarga, s/n, 08907, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Correu electrònic de contacte del lloc web: fundacio.josep.finestres@ub.edu

 

 1. USUARIS

L’accés i/o l’ús d’aquest portal de la Fundació atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si escau, resultin d’obligat compliment.

 

 1. COOKIES

Per a la utilització del nostre lloc web és necessària la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de recollir informació estadística a través de Google Analitycs. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

 1. ÚS DEL PORTAL

Aquest portal proporciona l’accés a gran quantitat d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a la FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES creadora del lloc web o als seus llicenciataris als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que la FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

 • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
 • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d‘apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;
 • provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Fundació creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 • intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. La Fundació creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, la Fundació creadora del lloc web no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES

La FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES creadora del lloc web compleix amb les directrius del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la lliure circulació d’aquests i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un ús i tractament correctes de les dades personals de l’usuari. Per fer això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a la Fundació, informarà a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets, així com la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers, en el seu cas.

Les seves dades personals seran incorporades a un fitxer i sistemes de tractament responsabilitat de la Fundació amb la finalitat de gestionar els serveis sanitaris i d’administració dels nostres centres, que podran ser utilitzats amb fins docents o d’investigació, recordar-li les seves cites o revisions i facilitar-li la informació i/o serveis que sol·liciti, així com informar-li sobre aquells serveis que creiem que poden ser del seu interès.

La Fundació podrà comunicar les seves dades personals a la Universitat de Barcelona en cas que sigui pertinent per a la finalitat sol·licitada o autoritzada. La FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES i la UB es comprometen a no comunicar les seves dades personals a tercers aliens a aquests. S’exceptuen aquells supòsits en què, d’acord amb la finalitat per a la qual es van obtenir les dades, es faci necessari cedir-los a persones que actuïn en nom o representació del grup UB o en relació amb el negoci. Per a més informació, acudeixi a la nostra Política de Privacitat.

Així mateix, la Fundació l’informa que compleix amb les estipulacions de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

 

 1. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

La Fundació per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de la FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la Fundació. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la Fundació. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines web de la Fundació.

 

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La Fundació no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

 1. MODIFICACIONS

La Fundació es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

 

 1. ENLLAÇOS

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles que remetin a altres llocs d’Internet, la Fundació no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas, la Fundació assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

 1. DRET D’EXCLUSIÓ

La Fundació es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

 1. GENERALITATS

La Fundació perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

 1. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I TERMINI

La Fundació podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE Y JURISDICCIÓ

La relació entre la Fundació i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

A continuació els informem dels centres que gestionem i que formen part de la FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES:

 • Hospital Odontològic UB
 • Hospital Podològic UB.
 • Clínica Podològica Amadeu Torner. 
 • Clínica Podològica La Torrassa
 • Servicios y unidades de Psicología. 

Última actualització: maig 2021