Història

Trenta anys dedicats a la gestió i promoció sanitària

La Fundació Josep Finestres va néixer l’any 1990 amb la finalitat de posar ordre a la gestió de la Clínica Odontològica Universitària i la Clínica Podològica Universitària, ambdues ubicades al Campus de les Ciències de la Salut de Bellvitge, al municipi de l'Hospitalet de Llobregat.

Va ser constituïda el 10 de maig de 1990, però no va ser inscrita i classificada en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya fins al dia 23 de març de 1992. L'inici efectiu de les seves operacions va ser l'1 d'octubre de 1992, data a partir de la qual la Fundació assumeix l'activitat i gestió de la Clínica Odontològica i Clínica Podològica de la Universitat de Barcelona, exempta de tot ànim de lucre d’acord amb els seus estatuts.

L'any 2011, la Junta de Patronat de la Fundació acorda un canvi de model funcional de l'organització dels seus centres implantant una jerarquització assistencial de la seva estructura orgànica i un canvi d'imatge corporativa i de nom, anomenant-se en l'actualitat Hospital Odontològic Universitat de Barcelona i Hospital Podològic Universitat de Barcelona. Amb el citat canvi es converteixen en els primers hospitals monogràfics, en les respectives branques de la medicina, registrats en el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, a més de conservar la finalitat inicial, els objectius de la Fundació s’han ampliat i són, entre d’altres, promoure, organitzar i gestionar les clíniques, centres, serveis o unitats hospitalàries a través de les quals els estudiants puguin adquirir l'experiència i els coneixements pràctics necessaris i inherents als ensenyaments impartits i a desenvolupar activitats de prestació de serveis d’assistència i de suport en els àmbits vinculats a les Ciències de la Salut.