Projecte UBinding

Dedicats a les dificultats d'aprenentatge, problemes de conducta i fracàs escolar

Cap nen enrere en la lectura

La comunitat científica ha arribat al consens que la principal causa de fracàs escolar és la dislèxia o dificultat lectora. Nombrosos estudis afirmen que els nens que tenen una descodificació lectora situada per sota del percentil 30 a primer de primària són els que tenen més probabilitats de no acabar l'educació obligatòria.

UBinding és un projecte de recerca de la Universitat de Barcelona, ​​que el seu objectiu és desenvolupar eines per a l'adquisició i la millora de les habilitats lectores. Es tracta d'una intervenció enfocada a persones amb dificultats lectores i especialment dissenyada per a nens i nenes.

Tenim com a missió no deixar a cap nen/a enrere en la lectura, ja que aquesta és una capacitat bàsica de la comunicació humana i del creixement personal.

La metodologia UBinding

La metodologia UBinding dedica una especial atenció als nens que tenen dificultats d'aprenentatge, sobretot en el cas de la lectura (dislèxia i dificultats de comprensió). Els estudis que hem realitzat a les diferents seus del projecte UBinding pel món ens permeten garantir que, en més del 90% dels casos, els nens que treballen amb aquesta metodologia superen les seves dificultats i arriben a tenir rendiments que els situen per sobre del nivell mitjà a la seva edat.

Més informació

Visita la web del projecte