Calendari d'Actes

Assisteix a cursos, seminaris, congressos i d'altres actes del sector

Setembre

13

2018

XLII Conferència anual EPA-SEPES

Hospital Odontològic UB
Madrid
Octubre

04

2018

III Congrés SEDA

Hospital Odontològic UB
Madrid
Octubre

05

2018

XLIX Congrés nacional de Podologia

Hospital Podològic UB
Santiago de Compostela
Octubre

11

2018

XLIII Reunió Anual SEPES

Hospital Odontològic UB
Valladolid
Octubre

18

2018

XXIV Congrés Nacional i XXIII Internacional SESPO

Hospital Odontològic UB
Palma de Mallorca
Octubre

19

2018

XXX Congrés Nacional HIDES

Hospital Odontològic UB
Murcia