Activitats

La Fundació Josep Finestres amb l’objectiu de complir les finalitats que la constitueixen, desenvolupa les següents activitats:

La dedicació de la Fundació Josep Finestres se centra a promoure, organitzar i gestionar clíniques, centres, serveis o unitats hospitalàries, adreçats a desenvolupar activitats de prestació de serveis d’assistència i de suport en els àmbits vinculats a les Ciències de la Salut.

La Fundació gestiona diferents centres sanitaris on els estudiants de l’àmbit sanitari, essencialment de la Universitat de Barcelona, desenvolupen les seves pràctiques. Així doncs, d’ella depenen l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona i l’Hospital Podològic Universitat de Barcelona. Aquests centres hospitalaris ofereixen les instal·lacions i els serveis de suport necessaris per a la realització de la docència clínica als alumnes de grau, màster i postgraus de la Facultat d’Odontologia i de l’Ensenyament de Podologia de la Universitat de Barcelona. No obstant, la Fundació també ofereix formació en Infermeria i Psicologia. Alhora que proporciona a través de convenis amb altres centres formatius, l’opció de fer pràctiques de Formació Professional en arxiu, administració sanitària i auxiliar de clínica.

Com a conseqüència d’aquestes pràctiques docents, es realitza l’assistència al pacient, la font principal d’ingressos de la Fundació que permet el seu funcionament i la seva autonomia. Concretament en els serveis de Podologia: Cirurgia Podològica, Podologia Geriàtrica, Peu diabètic, Ortopodologia o plantilles ortopèdiques, Podologia Infantil o Pediàtrica, Podologia esportiva i Estudis Biomecànics; serveis d’Odontologia: Cirurgia oral i maxil·lofacial, Implantologia, Odontologia Estètica, Pròtesi dental i Rehabilitació maxil·lofacial, Odontologia preventiva i comunitària, Ortodòncia infantil i adults, Odontopediatria, Periodòncia, Operatòria dental i endodòncia, Pacients amb patologia associada, Diagnòstic per la imatge, Trastorns de l'articulació temporomandibular (ATM) i Sedació conscient; així com en les Unitats especialitzades d’Odontologia: Unitat de pacients amb patologia associada, Unitat de diagnòstic i tractament de les roncopaties i apnees de la son i Unitat de manteniment de pròtesis. També gestiona, en l’àmbit assistencial, la Unitat de Mediació UB, un servei de processos de mediació i gestió dialogada de conflictes, que treballa des d’una perspectiva psicosocial mitjançant l’anàlisi i intervenció de les dimensions del conflicte proposades per Lederach; així com diverses unitats de Psicologia.

Entenent la seva naturalesa com a Fundació, l’entitat té una sèrie de programes socials i col·laboracions per a fer accessible aquesta pràctica assistencial als col·lectius més vulnerables. Així doncs, col·labora amb els assistents socials de la xarxa territorial i té acords amb la Fundació Joan Salvador Gavina, la Fundació Arrels, el Casal dels Infants, la Creu Roja i la Fundació Catalana Síndrome de Down. També ha establit col·laboracions amb l’Institut Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia per a donar suport o extensió en alguns tractaments odontològics; així com, amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a proporcionar atenció podològica a pacients grans en dos centres que gestiona. A més, d’esdevenir proveïdors de serveis odontològics als Centres Penitenciaris de la Generalitat.

Apostant pel coneixement i conscients de la importància que tenen les activitats de recerca en l’àmbit hospitalari, també es potencia la participació en projectes de recerca als centres per tal d’aportar resultats rellevants a la Comunitat Científica. En conseqüència, la Fundació acull el Comitè d’Ètica i Investigació amb Medicaments de l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona (CeimHOUB), un organisme independent que té l’objectiu de vetllar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels éssers humans que participin en un assaig clínic o a un projecte d’investigació, d’avaluar la correcció metodològica, ètica i legal dels protocols i fer el seguiment dels estudis que es realitzen al nostre centre. En aquesta línia, convé fer menció especial d’un projecte ‘I+D+I que gestionem: UBinding d’una eina per a l’avaluació, adquisició i millora de les habilitats lectores mitjançant jocs, amb acompanyament d’un psicòleg expert en la metodologia que es planteja.

Per a conèixer més pot consultar la web.