Notícies

Tota l'activitat de la Fundació

Un estudi científic prova l’eficàcia d’UBinding, la metodologia per a la detecció, prevenció i superació de les dificultats lectores creada per la UB

Un estudi científic prova l’eficàcia d’UBinding, la metodologia per a la detecció, prevenció i superació de les dificultats lectores creada per la UB

Aquest mes d’agost s’ha publicat a La Revista de Logopèdia, Foniatria i Audilogia de l'editorial Elsevier un estudi que avala l’eficàcia de la metodologia UBinding, desenvolupada per la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i gestionada de forma integral per la Fundació Josep Finestres.

L'estudi, en el qual van participar gairebé 350 nens/es de primer de primària de 10 escoles, va demostrar que la metodologia UBinding és eficaç en l'adquisició i millora de les habilitats lectores. Els resultats descriuen avanços significativament majors en la mecànica lectora dels nens/es que van participar en Petit UBinding respecte als que no, la qual cosa es va traduir en una millora de la precisió i fluïdesa lectora, segons reporta l'article. Cal destacar que aquestes diferències van ser més notables en l'alumnat amb més dificultats.

Els estudis actuals ens mostren que entre un 20 i un 35% de l'alumnat (depenent de la llengua estudiada) posseeix una dificultat en la lectura suficient com perquè li repercuteixi en la seva comprensió i en el rendiment escolar. A això hem de sumar-li el fet que diversos investigadors avisen que un nen/al fet que comença amb dificultats en la lectura en primer de primària rarament aconseguirà els seus companys en els següents cursos sense rebre una ajuda intensiva (prop d'un 88% de mals lectors en primer de primària ho continuen sent en 4t de primària i un 74% ho continuen sent en arribar a 4t de l'ESO). Existeix consens sobre que les dificultats d'aprenentatge (sobretot les de lectura) són una de les principals causes del fracàs escolar en educació primària, aquestes el continuen sent també en l'educació secundària, on les proves de velocitat de lectura, vocabulari i comprensió poden predir el rendiment acadèmic tant o millor que les proves d'intel·ligència o raonament lògic.

UBinding va néixer com a projecte de recerca de la Facultat de Psicologia de la UB fa més de vuit anys. Des de llavors ha avaluat a més de 20.000 persones de diferents edats, ha col·laborat amb més de 100 centres escolars i ha realitzat intervenció en dificultats lectores i dislèxia a més de 1000 nens/es i adolescents.

L'equip de UBinding actualment està format per més de 30 persones que continuen investigant, formant a professionals i oferint assistència a persones amb la intenció de “que cap persona quedi enrere en la lectura”.  Aquest objectiu és a més de la seva màxima aspiració, el lema que motiva el treball diari d'aquest equip.

“Des dels seus inicis els resultats de la intervenció han estat valorats de manera molt positiva per les escoles, famílies i clínics. Ara aquest estudi confirma aquesta eficàcia de manera científica”, ens explica el Dr. López-Olóriz.

Si vols conèixer més sobre l’article:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0214460319300531

Si vols conèixer més sobre UBinding:

http://www.ubinding.org

https://es-es.facebook.com/Projecte-UBinding-350162658981245/

https://www.instagram.com/ubinding/