Suggeriments i queixes

Aquest tràmit serveix perquè els ciutadans puguin manifestar queixes i suggeriments. Els resultats incideixen en la presa de decisions i en la millora de la qualitat de la institució.

Aquest tràmit no té en cap cas la consideració de recurs administratiu.

 

Temps de resposta

En el termini de trenta dies hàbils des de la presentació, la unitat responsable ha de respondre al suggeriment o la queixa, i ha de comunicar la resposta a l’adreça de correu electrònic que s’hagi indicat a efectes de notificació.

 

Protocol de tramitació

Els usuaris poden adreçar-se a l'entitat mitjançant el correu electrònic: contactinosaltresfjf@gmail.com

Hauran d'indicar en l'assumpte 'suggeriments i queixes', i obligatòriament hauran d'incloure al cos del missatge les següents dades:

  • Nom i cognoms
  • Adreça de correu electrònic
  • Telèfon mòbil
  • Motiu
  • Centre, unitat o departament
  • Desenvolupament del missatge