Notícies

Tota l'activitat de la Fundació

COMUNICAT COVID – 19

COMUNICAT COVID – 19

La Fundació Josep Finestres comunica que, seguint les últimes mesures decretades pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació a la gestió del COVID-19 als centres sanitaris:

  • Es suspèn l’activitat podològica habitual de l’Hospital Podològic Universitat de Barcelona disminuint l’atenció sanitària als serveis mínims.
  • Durant la setmana s’han estat reagendant les visites de l’Hospital de les properes setmanes, exceptuant aquells tractaments urgents.
  • Es limita a un únic acompanyant a les persones que han de visitar-se.

Aprofitem per recomanar seguir les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir de protecció pautades pels organismes competents:

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

 

També volem posar a la seva disposició la informació que la Universitat de Barcelona ha creat per a que puguin estar actualitzats sobre la situació a través de nous canals, enllaços a organitzacions de salut, informació sobre les mesures, etc. 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/index.html

 

Seguirem mantenint l’atenció constant en l’evolució de la situació per mantenir-los informats sobre qualsevol actualització sobre les mesures de contenció i seguirem les instruccions que arribin des de les administracions públiques, per tant, aquest comunicat es pot veure alterat en funció dels esdeveniments i noves normatives que es dictaminin.