Notícies

Tota l'activitat de la Fundació

La UB publica a la seva web el projecte en digitalització 3D impulsat per l’Hospital Odontològic UB

La UB publica a la seva web el projecte en digitalització 3D impulsat per l’Hospital Odontològic UB

Conceptes com Innovació, formació i recerca formen part d’aquest important projecte, que posa a la UB al capdavant de les Universitats publiques i privades del territori en el camp de l'odontologia ja que, l'Hospital Odontològic UB ha d’adquirit 5 escàners intraorals que tecnològicament són dels més avançats del sector i els seus respectius softwares.

Aquest fet implicarà un canvi de paradigma en com s’entén la formació acadèmica actual, doncs implicarà una aposta per la innovació docent, i posar a l’abast dels alumnes de la UB, equips que difícilment podran fer servir per l’elevat cost que suposa las seva adquisició. A més els/les pacients de l'hospital també gaudiran d’una qualitat molt elevada en els tractaments que rebran.

Aquesta operació, doncs, és una aposta per millorar l’eficiència de l’HOUB, mitjançant els avenços del coneixement i la tecnologia, per tal de convertir-se en agents innovadors del panorama actual en matèria de docència, recerca i assistència. A més, permetrà oferir prestacions més modernes, àgils i especialitzades, reduint costos, estalviant temps, donant més qualitat als tractaments i sent més sostenibles.

Un projecte cofinançat amb Fons FEDER i que suposarà una revolució pels/per les alumnes, professionals i pacients dins d’un centre UB, com és el'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona.