‘Somriure a Mida 3D’

La Fundació Josep Finestres és entitat sòcia d’un Projecte d’especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de L’Hospitalet de Llobregat anomenat ‘L’Hospitalet, ecosistema innovador de salut’ i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

La Fundació participa del Projecte amb l’operació ‘Somriure a Mida 3D’ que té per objectiu la instauració, difusió i proliferació d’un nou model d’atenció personalitzada basat en la intervenció 3D dels serveis odontològics, enfocant-se cap al desenvolupament holístic d’aquest model d’atenció basat en components tecnològics avançats; actuarà també com a instrument per atraure talent, emprenedors i agents de l’ecosistema de salut a l'Hospitalet. 

L’operació, que està prevista durant el període d’actuació Gener 2019 – Desembre 2020, compta amb un pressupost de 204.750 euros.

Per a més informació poden adreçar-se a la web de l’entitat representant.