Principals línies estratègiques d'actuació

En aquest apartat poden consultar les principals línies estratègiques d'actuació, aprovades pel patronat, que resten vigents. Aquestes s'han anat ampliant amb el pas dels anys per assolir reptes futurs.

   

Gestió hospitalària

 • Gestionar l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona
 • Gestionar l'Hospital Podològic Universitat de Barcelona
 • Gestionar la Clínica Torre Baró Universitat de Barcelona

 • Gestionar les clíniques podològiques municipals de L'Hospitalet de Llobregat (Torrassa i Amadeu Torner) per a gent gran
 • Gestionar el Programa UBinding
 • Promoure la Clínica Psicològica Universitat de Barcelona

Gestió formativa

 • Facilitar els recursos i aprovisionar d'equipament per a les pràctiques curriculars dels alumnes de la Facultat d'Odontologia de la Universitat de Barcelona
 • Facilitar els recursos i aprovisionar d'equipament per a les pràctiques curriculars dels alumnes de l'Escola de Podologia de la Universitat de Barcelona
 • Oferir pràctiques curriculars a alumnes de formació professional en arxiu, administració sanitària i auxiliar de clínica

 • Gestionar cursos de postgrau de la Facultat d'Odontologia de la Universitat de Barcelona
 • Gestionar cursos de postgrau de l'Escola de Podologia de la Universitat de Barcelona
 • Gestionar la formació continuada dels professionals odontòlegs i podòlegs
 • Promoure la formació continuada entre els professionals dels seus centres

Promoció i protecció de la recerca de qualitat

 • Promoure la recerca clínica entre els estudiants que realitzen pràctiques i formació als seus centres
 •  Supervisar la metodologia i l'ètica dels estudis que es realitzen en el si de la Fundació

Gestió de la Fundació Josep Finestres

 • Treballar per construir aliances
 • Mantenir programes de responsabilitat social a les clíniques que gestiona

 • Oferir la més àmplia cartera de serveis als seus centres per satisfer les necessitats ciutadanes envers la disciplina clínica del centre.