Processos electorals

Eleccions al Comitè d'empresa

Les últimes eleccions sindicals va ser el passat 19 de novembre de 2020 (14.00h - 16.00h) a l'HOUB.