Perfil del Contractant

Instruccions internes

2015

Instruccions internes de contractació FJF. 2015
Instruccions internes
Certificats d'aprovació instruccions internes

2015

Certificado d'aprovació instruccions internes - FJF-2015
Certificats d'aprovació instruccions internes
Plecs

2017

Exp.01/2017.- Plec de Clàusules que regeix el contracte marc dels subministraments d'implants dentals per a la Fundació Josep Finestres no sotmesos a regulació harmonitzada.
Plecs

2015

01.09.15 Exp. 3/ 2015 Plec de característiques bàsiques per a la contractació de l'atenció i gestió telefònica de la FJF i de les agendes clíniques de l'HOUB, l'HPUB i la CPUB no subjectes a regulació harmonitzada que dugui a terme la FJF
Plecs
11.06.15 Exp. 2- 2015 Plec de clàusules subministrament d'implants dentals per la Fundació Josep Finestres no sotmesos a regulació harmonitzada
Plecs
Adjudicacions

2017

Resolució de correcció d'errades de la resolució d'adjudicació EXP.1/2017
Adjudicacions
Exp. 1/2017 Resolució d'adjudicació subministraments d'implants dentals Fundació Josep Finestres
Adjudicacions

2015

Exp. 3 -2015 Resolució adjudicació contracte externalització d'atenció telefònica de la Fundació Josep Finestres
Adjudicacions
Exp. 2/ 2015 Resolució d'adjudicació subministraments d'implants dentals Fundació Josep Finestres
Adjudicacions

2014

02.09.14. Exp.2/14. Resolució d'adjudicació concurs públic subministrament equips dentals
Adjudicacions
Contractes

2013

Exp. 2/2013 Contractació de servei de manteniment dels esterilitzadors a Vapor 501, la rentadora desinfectadora, equip d'osmosis AP-4, dos carros elèctrics SC501 i dos soldadores de borses HD 650 D per la Fundació Josep Finestres
Contractes

2011

Exp.1-2011 Contractació de servei de tots els sistemes informàtics de la Fundació Josep Finestres
Contractes

2012

Exp.2/2012 Contractació de serveis de gestió de les infraestructures informàtiques de la Fundació Josep Finestres
Contractes