Qualitat i excel·lència
en la docència             
i la recerca                      

Professors

La Fundació Josep Finestres compta en els seus centres: Hospital Odontològic Universitat de Barcelona i Hospital Podològic Universitat de Barcelona amb professorat de la UB d’alt prestigi que imparteixen la docència de Grau, Postgraus i Màsters als alumnes de la Facultat d’Odontologia i als alumnes de L'Ensenyament de Podologia de l’Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Un equip de més de 200 professors Catedràtics, Titulars i Associats, configuren un equip acadèmic d’extraordinària capacitat per a realitzar la docència i la recerca de màxim nivell que com a Hospitals Universitaris ens és pròpia.

És precisament aquest equip humà amb una trajectòria curricular àmpliament reconeguda, tant des del punt de vista assistencial com acadèmic, el que ens permet en tot moment estar a l'avantguarda dels sectors d’activitat que ens són de competència.

Els Hospitals Odontològic i Podològic de la Universitat de Barcelona es converteixen gràcies a aquest fet en centres que amalgamen el coneixement més actualitzat, el compromís amb la recerca, la innovació i les últimes tecnologies.

Els professors són una part clau del funcionament dels Hospitals de la Fundació Josep Finestres.