Compromís amb l'assistència,
la docència             
i la recerca    

CEIC

La missió dels comitès d’ètica d’investigació clínica ( CEIC) és la de vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca que els puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar-ne garantia pública, avaluant la correcció metodològica, ètica i legal d’aquests projectes i fent el seguiment de la seva realització en els centres que estan inclosos en el seu àmbit d’actuació acreditat.

L’existència dels CEIC s’estableix a la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, al títol III dedicat a les garanties de la recerca dels medicaments d’ús humà, i s’estableixen uns requisits generals de composició i funcionament al Reial decret 223/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments.

A Catalunya, el Decret 406/2006, de 24 d’octubre, estableix els requisits i els procediment d’acreditació dels CEIC. La constitució d’un CEIC en el si d’una institució que tingui entre les seves finalitats l’activitat de recerca biomèdica té un caràcter voluntari, i està sotmesa al tràmit d’acreditació per part de a Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut, amb caràcter previ a l’inici de les seves activitats.

 

Membres:

Presidència:        Leonardo Berini Aytés

Secretària:         Sílvia Sánchez González

Vocals:             

Jordi Albella Rubio

David Bagan Peiro

Marina Blanzó Joue

Enric Giralt Veciana

Pilar Hereu Boher

José López López

Jordi Martínez Gomis

Isabel Moreno Pulido

Virginia Novel Marti

Josep M. Ramon Torrell

Yolanda Puiggròs Jiménez de Anta

Olga Serra Escarp

Adreça Comitè Ètic d'Investigació Clínica:

C/ Feixa Llarga s/n, CP 08907 L'Hospitalet de Llobregat

Edifici Hospital Odontològic Universitat de Barcelona 1era Planta

Telèfon  93 264 05 84

 

PROCESSOS DE FUNCIONAMENT CEIC I DOCUMENTS D'INTERÈS