Política de privacitat

Política de Privacitat Fundació Josep Finestres

La Fundació Josep Finestres, del grup Universitat de Barcelona (UB) amb CIF: G59418202, garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

En cada una de les pàgines on es recullin dades de caràcter personal  a través d’un formulari, s'informarà de forma expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los.

En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s'explicitin aquests drets o la manera d'exercir-los o bé, si volen exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les seves dades personals (incloses imatges ) que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa del portal de la Fundació Josep Finestres i  que no sigui un formulari, us podeu adreçar per correu postal a:

Fundació Josep Finestres Universitat de Barcelona, situada a C/ Feixa Llarga, s/n, 08907 L’Hospitalet de Llobregat.

També podeu contactar en el següent correu electrònic:

                                                                                fundacio.josep.finestres@ub.edu

En relació als cookies s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques i no contenen dades de caràcter personal , la seva finalitat és proporcionar informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

Els usuaris, mitjançant la marcació d'una casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part del prestador per realitzar les següents finalitats:

1. Emissió de newsletters informatives i comercials publicitàries a través de correu electrònic o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador.

2. Realitzar enquestes d’opinió i posterior estudi estadístic  amb la finalitat de millorar el servei.

3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de l'usuari en el lloc web de la Fundació.

La Fundació Josep Finestres informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.